FILM

12. Hvordan påvirkes barn av din nakkeskade?

Kan barn få problemer på grunn av foreldrenes nakkeskade? Hvordan påvirkes barn av din nakkeskade eller nakkesleng?

Mange barn til foreldre med nakkeskade tar mye ansvar og hjelper til mye hjemme. For noen blir det så mye at det kan bli skadelig for dem. Psykologspesialist Vibeke Herberg Kjær utdyper dette.

Du møter også en nakkeskadd mor og hennes datter som forteller om hvordan morens nakkesleng har påvirket barnas oppvekst. Du får også noen gode råd på veien.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om nakkeslengskader.

Snakk med barna om sykdom og problemer

Barna kan være usikre og det blir lettere for dem og forstå. De mestrer hverdagen med en nakkeskade i familien lettere, når familien er åpne med hverandre.

Ikke hold noe utenfor og svar ærlig på det de spør om. Det gir dem trygghet.

Noen barn blir redde eller sinte, mens andre opplever ensomhet eller skammer seg.
Noen blir urolige og aktive, noen blir stille og ekstra hjelpsomme, mens andre søker seg bort fra det som skjer. De minste barna kan bli urolige, ekstra oppmerksomhetssøkende eller gi opp å få kontakt med foreldre. (Kilde: Helse Norge)

Som pårørende av en voksen med nakkeskade blir barna ofte påvirket. De hjelper mer til hjemme, har flere oppgaver og føler ansvar. Mange føler en plikt for å være tilstede, fordi de er bekymret for den skadde. Dette gir dem en annen oppvekst.

Barna ønsker ikke dette ansvaret.

Se også :
Når barn og unge er pårørende – pårørendesenteret
Barn og unge med fysisk sykdom i familien – Helse Norge

påvirkes barn av nakkeskade
Barna tar ansvar
12 Hvordan påvirkes barna av din nakkeskade?

Du finner oss på www.lfn.no

12. Hvordan påvirkes barn av din nakkeskade? Read More »

11. Kan barn få nakkeskade?

Fastlege Ketil Hagerup forteller om hvordan barn og ungdommer kan få nakkeskade, prognose og hvordan du oppdager at noe feiler dem. May Veronika fikk nakkeskade som barn og slet helt opp i voksen alder, fordi ingen tok det på alvor.

Her får du også våre beste tips om forebygging av nakkesleng hos barn og unge!

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om nakkeslengskader.

Ungdom og barn er gjerne litt mer uforsiktig i sin adferd. Dette øker risikoen for å få nakkeskade.
Risikoadferd er mer utbredt hos barn og unge.
De driver med aktiviteter som trampoline, klatring, snowboard, ski, fotball osv
Dersom du har du mistanke om nakkeskade hos barn bør du søke lege så raskt som mulig.

Barn og unge kan oppleve redusert livskvalitet. De kan ikke følge sine jevnaldrende i lek og på skole. De ser ikke sammenhengen med smertene i kroppen mot en nakkeskade. Og de forstår ikke hvorfor kroppen ikke fungerer slik som før.

kan barn få nakkeskade
Barn kan få nakkeskade.

Hvis du har et barn du mistenker ha en skade bør du være oppmerksom på endringer i funksjonsnivået. Utfordringer er at barnet kan uttrykket ting på en annen måte; som konsentrasjonsvansker, irritabilitet og søvnproblem. De kan bli innesluttet fordi de ikke klarer å prestere som sine jevnaldrende, eller kanskje de sliter med skolearbeidet . Dette har de problemer med å fortelle. En voksen kan lettere kanalisere opplysninger om problemet.

11 Kan barn få nakkeskade?

Du finner oss på www.lfn.no

11. Kan barn få nakkeskade? Read More »

10. Hvordan sikre at dine symptomer og behov blir forstått av legen ?

Nakkeskadde har ofte mange symptomer og problemer etter nakkeslengskaden. LFNs huskeliste er nyttig for legen for å med seg alt. Da kan hen hjelpe deg å prioritere hva som er viktigst for deg, begynne i riktig ende og lage en god og dekkende henvisning til videre undersøkelser, diagnostisering, behandling og rehabilitering.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om hvordan en kan sikre seg god rehabilitering.

Hvis du blir man nakkeskadd, er det mange symptomer og problemer som kan dukke opp. Det kan være smerter i nakke, stivhet, nummenhet øresus, synsproblemer, balanseforstyrrelser. etc. Les mer om det her.

Når man skal til legen er det lett å glemme og fortelle alle symptomer man har. For å sikre at dine symptomer og behov blir forstått , er det lurt å bruke LFN’s huskeliste som sikrer at legen oppfatter alle dine symptomer. Da kan vedkommende hjelpe deg å prioritere hva som er viktigst for deg og kan begynne i riktig ende og lage en god, dekkende henvisning til videre undersøkelser, diagnostisering, behandling og rehabilitering.

Skriv ut huskelisten og ta den med deg til legen.

LFN's huskeliste sikrer at legen oppfatter alle dine symptomer
Ha med huskeliste til legen.
10 Hvordan sikre at dine symptomer og behov blir forstått etter nakkesleng?

Du finner oss på www.lfn.no

10. Hvordan sikre at dine symptomer og behov blir forstått av legen ? Read More »

9. Ta grep selv for å sikre rehabilitering

Hva kan du gjøre selv for å få rehabilitering etter en nakkeskade? Mange nakkeskadde blir kasteballer i helsesystemet. Filmen gir tips om hvordan du kan ta grep selv for å sikre god oppfølging. Hvordan kan du bistå legen for å søke om rehabilitering? Hva bør du gjøre hvis du får feil eller ingen behandling? His du ikke kommer tilbake i arbeidslivet, hvordan kan du likevel få positive og meningsfulle dager? Nakkeskadde og behandlere deler erfaringer og gir råd.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om hvordan en kan sikre seg god rehabilitering.

Mange har fått høre at det sitter bare i hodet.

Mange blir en kasteball i systemer, disse får ingen eller feil diagnose. Det er viktig å få en utredning og en diagnose så raskt som mulig.

Det er veldig viktig for en selv å vite hva man lider av. Det fører med seg mye usikkerhet uten en diagnose. Mange blir engstelige og bekymret, man klarer ikke lengre å gjøre det man kunne før. Det blir en sorgreaksjon.

Dersom man får hjelp til den fysiske smerten blir hverdagen bedre og en får en bedre funksjon. Derfor er det viktig å være åpen

Hva kan du gjøre selv for å få rehabilitering etter en nakkeskade?
Ta kontakt med en likeperson i LFN for å få tips og råd.
Behandlingen må skreddersys for den enkelte person. Får hjelp av legen din til å finne dette ut.

Hva kan nakkeskadde gjøre selv
Hva kan jeg gjøre?

Skjemaet huskeliste til legen finner du her:

Hvilken type helsepersonell har henvisningsrett for muskel – og skjelllettplager?

09 Ta grep selv for å sikre rehabilitering

Du finner oss på www.lfn.no

9. Ta grep selv for å sikre rehabilitering Read More »

8. Hvordan mestre en hverdag med smerter?

Hvordan mestre smerter etter nakkeskade? Hva gjør man når behandling og medisiner ikke er nok for å takle smertene etter en nakkeskade?

Psykologspesialist Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland universitetssykehushttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/smertebehandling-og-palliasjon-ksk/smerteklinikkens-poliklinikk, gir råd om avspenningsteknikker og tilrettelegging av hverdagen. Flere nakkeskadde deler sine erfaringer og viser avspenningsøvelser og andre triks for å ha det bedre. Senke kravene, være grei med seg selv og gjøre ting som har gunstig effekt på kropp og sinn, er noen av tipsene.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om hvordan en kan sikre seg god rehabilitering.

For å hjelpe fastlegen med å forstå hva som er problemet, så er det smart å laste ned LFN sin huskeliste.
Denne finner du på LFN.no.

Se gjerne filmene på LFN.no for å bli bevisst på hva som er vanlig med nakkeskader, og tenk igjennom og kryss av på huskelisten hva som gjelder for deg.

Tenk igjennom og noter hva som er viktigst for deg, å komme gjennom sorgen, komme tilbake til jobb, klare å lage middag, å klare å ta deg av barna. Skriv det ned. Dette hjelper deg å huske alt når du er hos legen.

Hvordan mestre en hverdag med smerter?

Oppgaveliste

08 Hvordan mestre en hverdag med smerter fra nakkeskade?

Du finner oss på www.lfn.no

8. Hvordan mestre en hverdag med smerter? Read More »

7. Hvordan få hjelp med smerter?

Smerter i lang tid begrenser livet til mange med langvarige plager etter nakkeskade på grunn av nakkesleng. Nakkeskadde Hanne har noen tips.

Rehabiliteringsspesialist Eirik Vikane og psykologspesialist Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, begge ved Haukeland universitetssykehus, gir råd. Hvordan og hvor man kan få hjelp med smerter og forteller om ulike tilbud. Et viktig aspekt er å jobbe med både kroppen og hodet selv, for å takle smertene bedre. Dette viser forskning er mest effektivt.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om hvordan en kan sikre seg god rehabilitering.

Habilitering og rehabilitering

Tjenestene innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at pasient og bruker kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring.

Når en plage står på over tid, vil man ofte se at det virker som at den opprinnelige skaden er leget. Men vi kan se spor i kroppen som kan være sterke. Dette kan gjøre at man har smerter som er uvanlig sterke. Dette gjelder veldig ofte i muskulatur.

Så man må lære seg å tilpasse og leve seg best mulig, til tross for plagene, og se hvordan man kan få best mulig funksjon og livskvalitet.

Hvordan få hjelp med smerter
Hvor kan man få hjelp?

Hvilken type helsepersonell har henvisningsrett for muskel – og skjelllettplager?

07 Hvordan få hjelp med smerter etter nakkeskade?

Du finner oss på www.lfn.no

7. Hvordan få hjelp med smerter? Read More »

6.Støtte fra andre hjelper når livet går imot

Støtte fra andre hjelper når livet går deg i mot., og du er sliten og nedfor. Du er ikke alene om å ha det slik!

Noen nakkeskadde forteller om de utfordringer de har med psyken og tretthet etter nakkesleng og nakkeskade.  Hvilke tanker de har og hvordan de forholder seg til det.

Psykologspesialist Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland universitetssykehus gir råd om hvordan man kan rette fokus for å ha det bedre.

Likepersoner og medlemmer i LFN deler sine erfaringer om hvordan støtte fra likepersoner og andre i samme situasjon kan gjøre hverdagen lettere.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om hvordan en kan sikre seg god rehabilitering.

LFN driver likemannsarbeide

Tanken bak dette er at «skadde hjelper skadde. Likepersonen går ikke veien for den skadde, men kan gå veien ammen med den skadde.

Dette går ut på at personer med likhet i diagnose og livssituasjon deler erfaringer, og bistår hverandre for å øke kunnskapen om egen diagnose og egne muligheter.

Da kan de være godt å snakke med noen som selv har opplevd dette og som vet mye om hvilke muligheter som finnes.

Likepersonen er en som bruker sin kunnskap og forståelse, og som deler sine praktiske og følelsesmessige erfaringer med andre. Et viktig prinsipp er hjelp til selvhjelp.


Du finner våre likemenn her.


Likepersonen har taushetsplikt.

Det er viktig å ta seg tid til å sørge over det som er tapt. Slik at man kommer frem til en erkjennelse og aksepterer sin situasjon.
Derfor er det viktig å ha omsorgspersoner rundt seg, som er viktig en selv, ektefellen og barna.
Det er viktig at den pårørende forstår hva den nakkeskadde sliter med og hva det kan føre med seg.

Du kan snakke med en likeperson på telefon, du kan chatte , du kan gå en tur eller på kafe.

støtte fra andre hjelper når livet går imot
Det hjelper å snakke med en likeperson.

Å gå med konstante smerter gjør en sliten og trøtt.

06 Støtte fra andre hjelper når livet går imot

6.Støtte fra andre hjelper når livet går imot Read More »

5. Utfordringer med syn, hørsel og kognisjon

Kognisjon.: Nakkeskadde pasienter forteller om de problem de har med syn, hørsel, konsentrasjon, hukommelse m.v. de har etter nakkesleng og nakkeskade.

Fastlege Ketil Hagerup forteller hva som finnes av behandling og rehabilitering av slike problemer og hvor en kan få hjelp. Noen nakkeskadde deler sine erfaringer om hvordan de håndterer slike utfordringer i hverdagen. Og praktiske metoder og hjelpemidler de bruker for å greie seg bedre og trene seg opp.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om hvordan en kan sikre seg god rehabilitering.

Fastlegen er inngangsporten for rehabilitering, og hjelp i systemet. Ta en aktiv rolle, og fortell hvilke symptomer og hvilke plager du har. Trenger du litt støtte, så ta med deg en pårørende på legebesøk. For å hjelpe fastlegen til å forstå hele bildet, så kan du bruke LFN sin huskeliste, og der kan du krysse av det som passer for deg. Hvilke symptomer du har på den listen.

Å gå med konstante smerter gjør en sliten og trøtt. Man mister energien og sover dårlig.

Mange får konsentrasjonsvansker. Det går et signal fra nakken opp mot hjernen som påvirker sanser som syn, smak, lukt og hørsel.

Kognisjon handler om hjernens evne til å motta, bearbeide og uttrykke informasjon. Kognitive problemer omfatter blant annet vanskeligheter med å lære, huske, planlegge og organisere aktivitet, problemer med å oppfatte tid og forstå ord. Hjelpemidler kan bedre situasjonen for mange.
( Kilde NAV)

Fatigue etter smerter: Hvordan utmattelse kan forstås av Norsk forening for kognitiv terapi.

Utfordringer med syn  hørsel og kognisjon
05 Utfordringer med syn, hørsel og kognisjon etter nakkesleng og nakkeskade

Du finner oss på www.lfn.no

5. Utfordringer med syn, hørsel og kognisjon Read More »

4. Behandling og rehabilitering av fysiske problemer

Hva finnes av behandling og rehabilitering av fysiske problemer etter nakkesleng og nakkeskade? Hva er forskjellen på ulike typer behandlere og hva skal du velge? Når skal en begynne med øvelser, og hva gjør en om det gjør vondt under behandling og øvelser, eller etter? Fastlege Ketil Hagerup gjør rede for dette sammen med fysioterapeut/manuellterapeut Kjartan Vibe Fersum.

Overlege Eirik Vikane ved Rehabiliteringsklinikken og psykologspesialist Borrik Schjødt, begge ved Haukeland universitetssykehus snakker om fysisk aktivitet og hvordan en skal innrette seg i hverdagen for å leve med de plager en har, f eks hvis behandlingen ikke hjelper eller det tar lang tid å få effekt.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om hvordan en kan sikre seg god rehabilitering.

Hvordan går man frem.

Dersom det er funn av undersøkelser som er gjort på fastlegekontoret, bør man bli henvist aktuelle spesialister for å få den oppfølgingen anses som viktig og nødvendig for en videre rehabilitering og behandling.

Liste over behandlere finner du her.

Rett etter skade er det viktig å komme i gang tidlig med lett aktivitet og gradvis øke. Også viser det seg at de som kommer i gang med aktivitet, gjerne kombinert med lette nakkeøvelser så kommer deg fleste seg mye raskere. Med forskningen pr. i dag så er ikke det slik at den ene type nakkeøvelse er bedre enn den andre, men det viktigste er faktisk å kunne og prøve og tilnærme å bruke nakken normalt, til tross for at en gjerne har store akutte plager. 

behandling og rehabilitering av fysiske problemer
Trening med terapimaster

Operasjon vil jo være siste utvei. Da skal alt være prøvd. Operasjon er ikke løsningen på alt. Det vil alltid ved kirurgiske inngrep være en risiko og ingen kan garantere at en blir bedre eller bra.

04 Behandling og rehabilitering av fysiske problemer

Du finner oss på www.lfn.no

4. Behandling og rehabilitering av fysiske problemer Read More »

3. Fysiske plager etter nakkeskade

Fysiske plager. Hvilke ulike fysiske symptomer kan en ha når en fått nakkeskade etter nakkesleng? Hva er fordelene og ulempene med å bruke nakkekrage? Hvor mye belastning tåler du og kan plagene komme flere dager etter anstrengelse?

Pasienter forteller om sine erfaringer. Høyt kvalifiserte leger og annet helsepersonell forklarer hvordan ting henger sammen, basert på forskning og klinisk erfaring.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om hvordan en kan sikre seg god rehabilitering.

Når du har en smertetilstand etter en nakkeskade, bruker kroppen mye energi på den smerten. Så det kan hende at søvnkvaliteten er redusert og da får man en utmattelsesopplevelse som kalles for fatigue.
Om en innser at den trøttheten og den energiløsheten faktisk er der, og så prøve å se hva du faktisk greier å gjøre – jeg bruker å si avpasse farta etter forholdene. 
En må prøve ut hva en faktisk greier. Og det er lov å presse seg litt, du kan ikke hvile deg i form. Men samtidig så må du hvile for å kunne yte. Og det å finne balansen er igjen den enkeltes vanskelig oppgave, som da gjerne må kobles sammen med behandlingen

03 Fysiske plager etter nakkeskade

Les mere på www.lfn.no

3. Fysiske plager etter nakkeskade Read More »