10. Hvordan sikre at dine symptomer og behov blir forstått av legen ?

Nakkeskadde har ofte mange symptomer og problemer etter nakkeslengskaden. LFNs huskeliste er nyttig for legen for å med seg alt. Da kan hen hjelpe deg å prioritere hva som er viktigst for deg, begynne i riktig ende og lage en god og dekkende henvisning til videre undersøkelser, diagnostisering, behandling og rehabilitering.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om hvordan en kan sikre seg god rehabilitering.

Hvis du blir man nakkeskadd, er det mange symptomer og problemer som kan dukke opp. Det kan være smerter i nakke, stivhet, nummenhet øresus, synsproblemer, balanseforstyrrelser. etc. Les mer om det her.

Når man skal til legen er det lett å glemme og fortelle alle symptomer man har. For å sikre at dine symptomer og behov blir forstått , er det lurt å bruke LFN’s huskeliste som sikrer at legen oppfatter alle dine symptomer. Da kan vedkommende hjelpe deg å prioritere hva som er viktigst for deg og kan begynne i riktig ende og lage en god, dekkende henvisning til videre undersøkelser, diagnostisering, behandling og rehabilitering.

Skriv ut huskelisten og ta den med deg til legen.

LFN's huskeliste sikrer at legen oppfatter alle dine symptomer
Ha med huskeliste til legen.
10 Hvordan sikre at dine symptomer og behov blir forstått etter nakkesleng?

Du finner oss på www.lfn.no