.

Har du nakkeskade? Vi har laget informasjonsfilmer for deg.

Har du nakkeskade?
Eller er du pårørende til en nakkeskadd?


Vi har laget informasjonsfilmer for deg.

Hvilke problemer er vanlig etter nakkeskade? Hva er nakkesleng og hva kan en gjøre med det? Helsepersonell og nakkeskadde gir deg mer kunnskap og gode råd.
Jo mere du med nakkeskade har av kunnskap, jo bedre takler du din situasjon.
På denne siden finner du mange informasjonsfilmer om nakkeskade.

– Hva er en nakkeskade?
– Hvordan kan du få hjelp?
– Hvordan kan du mestre en hverdag med plager?

LFN har laget filmer med nyttig informasjon fordi vi vet at de med nakkeskade sliter med å lese lange tekster.
I filmene deler nakkeskadde sine erfaringer og fagpersoner forklarer og gir råd.

Prosjekt ID: HE2-328897

Forside – Stiftelsen DAM

1. Fra full fart til bråstopp og nakkeskade
Hvilke problemer er vanlig etter nakkeskade? Hva er nakkesleng og hva kan en gjøre med det? Helsepersonell og nakkeskadde gir deg mer kunnskap og gode råd

01 Fra full fart til bråstopp og nakkeskade

2. Fakta og myter om nakkeskade
Mange nakkeskadde har plager lang tid etter nakkesleng. Hvordan diagnostiseres de og hva man bør gjøre for å minimere problemene på lang sikt.

02 Fakta og myter om nakkeskader

3.Fysiske plager etter nakkeskade.
Gjennomgang av de mange ulike fysiske symptomer som en kan ha når en fått nakkeskade etter nakkesleng. Hjelper nakkekrage og hvorfor får du vondt lenge etter belastning?

03 Fysiske plager etter nakkeskade

4.Behandling og rehabilitering av fysiske problemer
Hva finnes av behandling og rehabilitering av fysiske problemer etter nakkesleng? Når skal en begynne med øvelser, og hva om det gjør vondt?

04 Behandling og rehabilitering av fysiske problemer

5.Utfordringer med syn, hørsel og kognisjon
Har du problemer med syn, hørsel, konsentrasjon, hukommelse, etc, etter nakkesleng og nakkeskade? Hva er vanlige symptomer og hvordan kan de behandles eller øves opp?

05 Utfordringer med syn, hørsel og kognisjon etter nakkesleng og nakkeskade

6.Støtte fra andre hjelper når livet går imot.
Er du sliten og nedfor etter nakkesleng? Hva er vanlig og normalt? Hvordan forholde seg til barn og familie? Hvordan kan støtte fra pårørende, likepersoner og andre nakkeskadde hjelpe?

06 Støtte fra andre hjelper når livet går imot

7.Hvordan få hjelp med smerter?
Mange nakkeskadde sliter med smerter i lang tid etter nakkesleng. Hvordan kan du få hjelp med smertemestring og hvordan tilpasse livet og tankesettet for å få en bedre hverdag?

07 Hvordan få hjelp med smerter etter nakkeskade?

8.Hvordan mestre en hverdag med smerter?
Hva kan du som nakkeskadd gjøre selv for å mestre smerter i hverdagen? En smertepsykolog og flere nakkeskadde gir råd og tips om teknikker og tilrettelegging av hverdagen.

08 Hvordan mestre en hverdag med smerter fra nakkeskade?

9.Ta grep selv for å sikre en rehabilitering.
Hvordan kan du som nakkeskadd ta grep selv for å sikre deg god rehabilitering? Pasienter, likepersoner og helsepersonell gir råd for å få fremdrift i egen sak.

09 Ta grep selv for å sikre rehabilitering

10. Hvordan sikre at dine symptomer og behov blir forstått av legen?
Får du hjerneteppe hos legen? LFNs Huskeliste sikrer at alle dine problemer fra nakkeskaden blir formidlet til legen, så hen kan hjelpe deg videre til diagnostisering, behandling og rehabilitering.

10 Hvordan sikre at dine symptomer og behov blir forstått etter nakkesleng?

11 Kan barn få nakkeskade?
Ja, barn og ungdommer kan få nakkeskade ved mange aktiviteter. Det kan være vrient å oppdage hva som feiler dem, og å få barnet til å forstå hvorfor kroppen er så rar. Her får du råd om forebygging.

11 Kan barn få nakkeskade?

12 Hvordan påvirkes barna av din nakkeskade?
Når barn blir pårørende til nakkeskadde tar de ofte mye ansvar. For noen kan det bli et problem og være skadelig. Hvordan opplever barn med nakkeskadde foreldre dette og hva sier psykologen?

12 Hvordan påvirkes barna av din nakkeskade?
LFN hadde filmlansering og paneldebatt om nakkeskader 23. september 2023.
Opptak fra LFN sin filmlansering 23.09.23.

I forbindelse med filmprosjektet fikk LFN intervju med lege Åke Nystrøm.
Les om han her.

Nystrøm om Instabilitet
Nystrøm om nevrologiske undersøkelser
Nystrøm Intervju om nakkeslengskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE

En smerte som deles taper sin kraft

Kontakt oss:

epost: lfnhovedstyre@lfn.no

Adresse:

Schweigaardsgate 12,

9217 Grønland,

0134 Oslo 1

LFN er tilsluttet
Norges Handikapforbund