8. Hvordan mestre en hverdag med smerter?

Hvordan mestre smerter etter nakkeskade? Hva gjør man når behandling og medisiner ikke er nok for å takle smertene etter en nakkeskade?

Psykologspesialist Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland universitetssykehushttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/smertebehandling-og-palliasjon-ksk/smerteklinikkens-poliklinikk, gir råd om avspenningsteknikker og tilrettelegging av hverdagen. Flere nakkeskadde deler sine erfaringer og viser avspenningsøvelser og andre triks for å ha det bedre. Senke kravene, være grei med seg selv og gjøre ting som har gunstig effekt på kropp og sinn, er noen av tipsene.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om hvordan en kan sikre seg god rehabilitering.

For å hjelpe fastlegen med å forstå hva som er problemet, så er det smart å laste ned LFN sin huskeliste.
Denne finner du på LFN.no.

Se gjerne filmene på LFN.no for å bli bevisst på hva som er vanlig med nakkeskader, og tenk igjennom og kryss av på huskelisten hva som gjelder for deg.

Tenk igjennom og noter hva som er viktigst for deg, å komme gjennom sorgen, komme tilbake til jobb, klare å lage middag, å klare å ta deg av barna. Skriv det ned. Dette hjelper deg å huske alt når du er hos legen.

Hvordan mestre en hverdag med smerter?

Oppgaveliste

08 Hvordan mestre en hverdag med smerter fra nakkeskade?

Du finner oss på www.lfn.no