12. Hvordan påvirkes barn av din nakkeskade?

Kan barn få problemer på grunn av foreldrenes nakkeskade? Hvordan påvirkes barn av din nakkeskade eller nakkesleng?

Mange barn til foreldre med nakkeskade tar mye ansvar og hjelper til mye hjemme. For noen blir det så mye at det kan bli skadelig for dem. Psykologspesialist Vibeke Herberg Kjær utdyper dette.

Du møter også en nakkeskadd mor og hennes datter som forteller om hvordan morens nakkesleng har påvirket barnas oppvekst. Du får også noen gode råd på veien.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om nakkeslengskader.

Snakk med barna om sykdom og problemer

Barna kan være usikre og det blir lettere for dem og forstå. De mestrer hverdagen med en nakkeskade i familien lettere, når familien er åpne med hverandre.

Ikke hold noe utenfor og svar ærlig på det de spør om. Det gir dem trygghet.

Noen barn blir redde eller sinte, mens andre opplever ensomhet eller skammer seg.
Noen blir urolige og aktive, noen blir stille og ekstra hjelpsomme, mens andre søker seg bort fra det som skjer. De minste barna kan bli urolige, ekstra oppmerksomhetssøkende eller gi opp å få kontakt med foreldre. (Kilde: Helse Norge)

Som pårørende av en voksen med nakkeskade blir barna ofte påvirket. De hjelper mer til hjemme, har flere oppgaver og føler ansvar. Mange føler en plikt for å være tilstede, fordi de er bekymret for den skadde. Dette gir dem en annen oppvekst.

Barna ønsker ikke dette ansvaret.

Se også :
Når barn og unge er pårørende – pårørendesenteret
Barn og unge med fysisk sykdom i familien – Helse Norge

påvirkes barn av nakkeskade
Barna tar ansvar
12 Hvordan påvirkes barna av din nakkeskade?

Du finner oss på www.lfn.no