9. Ta grep selv for å sikre rehabilitering

Hva kan du gjøre selv for å få rehabilitering etter en nakkeskade? Mange nakkeskadde blir kasteballer i helsesystemet. Filmen gir tips om hvordan du kan ta grep selv for å sikre god oppfølging. Hvordan kan du bistå legen for å søke om rehabilitering? Hva bør du gjøre hvis du får feil eller ingen behandling? His du ikke kommer tilbake i arbeidslivet, hvordan kan du likevel få positive og meningsfulle dager? Nakkeskadde og behandlere deler erfaringer og gir råd.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om hvordan en kan sikre seg god rehabilitering.

Mange har fått høre at det sitter bare i hodet.

Mange blir en kasteball i systemer, disse får ingen eller feil diagnose. Det er viktig å få en utredning og en diagnose så raskt som mulig.

Det er veldig viktig for en selv å vite hva man lider av. Det fører med seg mye usikkerhet uten en diagnose. Mange blir engstelige og bekymret, man klarer ikke lengre å gjøre det man kunne før. Det blir en sorgreaksjon.

Dersom man får hjelp til den fysiske smerten blir hverdagen bedre og en får en bedre funksjon. Derfor er det viktig å være åpen

Hva kan du gjøre selv for å få rehabilitering etter en nakkeskade?
Ta kontakt med en likeperson i LFN for å få tips og råd.
Behandlingen må skreddersys for den enkelte person. Får hjelp av legen din til å finne dette ut.

Hva kan nakkeskadde gjøre selv
Hva kan jeg gjøre?

Skjemaet huskeliste til legen finner du her:

Hvilken type helsepersonell har henvisningsrett for muskel – og skjelllettplager?

09 Ta grep selv for å sikre rehabilitering

Du finner oss på www.lfn.no