6.Støtte fra andre hjelper når livet går imot

Støtte fra andre hjelper når livet går deg i mot., og du er sliten og nedfor. Du er ikke alene om å ha det slik!

Noen nakkeskadde forteller om de utfordringer de har med psyken og tretthet etter nakkesleng og nakkeskade.  Hvilke tanker de har og hvordan de forholder seg til det.

Psykologspesialist Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland universitetssykehus gir råd om hvordan man kan rette fokus for å ha det bedre.

Likepersoner og medlemmer i LFN deler sine erfaringer om hvordan støtte fra likepersoner og andre i samme situasjon kan gjøre hverdagen lettere.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om hvordan en kan sikre seg god rehabilitering.

LFN driver likemannsarbeide

Tanken bak dette er at «skadde hjelper skadde. Likepersonen går ikke veien for den skadde, men kan gå veien ammen med den skadde.

Dette går ut på at personer med likhet i diagnose og livssituasjon deler erfaringer, og bistår hverandre for å øke kunnskapen om egen diagnose og egne muligheter.

Da kan de være godt å snakke med noen som selv har opplevd dette og som vet mye om hvilke muligheter som finnes.

Likepersonen er en som bruker sin kunnskap og forståelse, og som deler sine praktiske og følelsesmessige erfaringer med andre. Et viktig prinsipp er hjelp til selvhjelp.


Du finner våre likemenn her.


Likepersonen har taushetsplikt.

Det er viktig å ta seg tid til å sørge over det som er tapt. Slik at man kommer frem til en erkjennelse og aksepterer sin situasjon.
Derfor er det viktig å ha omsorgspersoner rundt seg, som er viktig en selv, ektefellen og barna.
Det er viktig at den pårørende forstår hva den nakkeskadde sliter med og hva det kan føre med seg.

Du kan snakke med en likeperson på telefon, du kan chatte , du kan gå en tur eller på kafe.

støtte fra andre hjelper når livet går imot
Det hjelper å snakke med en likeperson.

Å gå med konstante smerter gjør en sliten og trøtt.

06 Støtte fra andre hjelper når livet går imot