7. Hvordan få hjelp med smerter?

Smerter i lang tid begrenser livet til mange med langvarige plager etter nakkeskade på grunn av nakkesleng. Nakkeskadde Hanne har noen tips.

Rehabiliteringsspesialist Eirik Vikane og psykologspesialist Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, begge ved Haukeland universitetssykehus, gir råd. Hvordan og hvor man kan få hjelp med smerter og forteller om ulike tilbud. Et viktig aspekt er å jobbe med både kroppen og hodet selv, for å takle smertene bedre. Dette viser forskning er mest effektivt.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om hvordan en kan sikre seg god rehabilitering.

Habilitering og rehabilitering

Tjenestene innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at pasient og bruker kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring.

Når en plage står på over tid, vil man ofte se at det virker som at den opprinnelige skaden er leget. Men vi kan se spor i kroppen som kan være sterke. Dette kan gjøre at man har smerter som er uvanlig sterke. Dette gjelder veldig ofte i muskulatur.

Så man må lære seg å tilpasse og leve seg best mulig, til tross for plagene, og se hvordan man kan få best mulig funksjon og livskvalitet.

Hvordan få hjelp med smerter
Hvor kan man få hjelp?

Hvilken type helsepersonell har henvisningsrett for muskel – og skjelllettplager?

07 Hvordan få hjelp med smerter etter nakkeskade?

Du finner oss på www.lfn.no