Behandling etter nakkeskade

Eksempler på dette:
billeddiagnostikk,
tverrfaglig nakkeklinikk,
nevrolog,
kjevespesialist,
tverrfaglig smerteklinikk,
øre/nese/halslege,
øyelege,
ergoterapeut,
hodepinespesialist,
nevropsykolog,
spesialisert rehabilitering poliklinisk
eller
på rehabiliteringsinstitusjon.

For pasienter som utvikler langvarig smerte eller plager etter nakkeskade, så er det hjelp å få. Fastlege eller andre med henvisningsrett som manuellterapeaut eller kiropraktor, kan henvise videre til spesialisthelsetjenesten; her avdeling som fysikalskmedisin og rehabilitering.  Vi har tverrfaglige poliklinikker hvor en kartlegger og gjennom undersøkelser med legespesialist, fysioterapeut evt. andre fagpersoner etter behov.
Vi har smerteklinikker som også driver tverrfaglig og kartlegger. Og det som er felles for mange av de kartleggingene er å kartlegge på forhold i livet som påvirker smertetilstanden og få hjelp til å sortere hva man kan gjøre noe med og hva man ikke kan gjøre noe med, og hvordan man kan forholde seg til det som kommer.

Behandling etter nakkeskade Read More »

Bruk av nakkekrage

Behandling

Hva kan du selv gjøre?

Det er viktig at du raskt gjenopptar dine vanlige aktiviteter. Nakkeøvelser, ev. etter instruksjon av fysioterapeut, kan være en hjelp. . Det er ikke dokumentert effekt av kiropraktorbehandling, som snarere kan forverre og forlenge symptomene.
Informasjon fra : Felleskatalogen.

Bruk av nakkekrage Read More »

symptomer med nakkeskade

 • Smerter i nakken, skuldrene, armene, virvlene i brystet, brystkassen, korsryggen, bekken og bein…..
 • Stivhet i nakken…
 • Hodepine / Hodesmerter…..
 • Migrene….
 • Kjeveleddsmerter (tyggesmerter)….
 • Smerter i øret, i eller bak øyet og i ansiktet….
 • Nummenhet, stikksmerter og unormale følelser i armene, hender, fingre og ansikt….
 • Svakhet i nakken, armene og hendene….
 • Klossethet….
 • Klump i halsen, Svimmelhet….
 • Balanseforstyrrelser, balanseproblemer i mørket eller i ujevnt terreng….
 • Illebefinnende og brekninger….
 • Besvimelser….
 • Subjektiv hørselsvekkelse, endret lydoppfatning….
 • Episoder med svikt i beinene
 • . Blackout-episoder….
 • Ekstrem trøtthet…
 • Søvnforstyrrelser…
 • Forstyrrelser av det autonome nervesystem, tåkesyn, fokuserings-problemer, unormal eller uregelmessig svetting, forstyrret temperatur-regulering….
 • Uregelmessig hjerterytme…
 • Varierende blodtrykk ( har ikke vært kontrollert)…
 • Svelgeproblemer….
 • Stemmeproblemer.  Forstyrret propriocepotion ( jster ting, snubler, klarer ikke  presisjonsarbeid, problemer med å spille instrumenter ) …..
 • Irritabilitet.  Dobbeltsyn…
 • Konsentrasjonsvansker….
 • Hukommelsessvikt / hukommelsesproblemer.  Depresjon….
 • Svekket libido…
 • Problemer med å lære noe nytt.  Svekket kognitive evner…
 • Mareritt…
 • Problemer rundt planlegging.  Vansker med å finne ord.
 • Ømfintlighet rundt væromslag, statisk belastning, kulde og stress….

symptomer med nakkeskade Read More »

Hva er henvisningsrett

Den lovregulerte henvisningsretten fungerer som en portåpner fra primærhelsetjenesten og inn i spesialisthelsetjenesten. Det er derfor et annet spørsmål om du som psykologspesialist i spesialisthelsetjenesten kan henvise videre internt i helseforetaket eller innad i spesialisthelsetjenesten.

Hva er henvisningsrett Read More »

HELSEPERSONELL HAR HENVISNINGSRETT FOR MUSKEL- OG SKJELLETPAGER

Hvilken type helsepersonell har henvisningsrett for muskel- og skjelettplager?

Mange pasienter er ikke kjent med at manuellterapeuter og kiropraktorer har lignende fullmakter som legene på muskel- og skjelettområdet, og at de har kompetanse til selvstendig diagnostisering.

De kan henvise til bildediagnostikk (som MR og røntgen), utredning og spesialisert behandling (f eks. kirurgi) i spesialisthelsetjenesten /sykehus, rehabiliteringsinstitusjon og fysioterapi.  De kan også sykmelde. Så selv om fastlegen for mange er inngangsporten til hjelp i helsevesenet, så kan du som pasient godt henvende seg først hos manuellterapeut eller kiropraktor.

Du trenger heller ikke henvisning for å gå til fysioterapeut.

VIKTIG!
Dersom du har fått nakkesleng eller nakkeskade;
gå til lege så fort som mulig. Noter ned alle symptomer og plager og få disse journalført innenfor de første 48 timer.

Helsepersonell med henvisningsrett

HELSEPERSONELL HAR HENVISNINGSRETT FOR MUSKEL- OG SKJELLETPAGER Read More »

12. Hvordan påvirkes barn av din nakkeskade?

Kan barn få problemer på grunn av foreldrenes nakkeskade? Hvordan påvirkes barn av din nakkeskade eller nakkesleng?

Mange barn til foreldre med nakkeskade tar mye ansvar og hjelper til mye hjemme. For noen blir det så mye at det kan bli skadelig for dem. Psykologspesialist Vibeke Herberg Kjær utdyper dette.

Du møter også en nakkeskadd mor og hennes datter som forteller om hvordan morens nakkesleng har påvirket barnas oppvekst. Du får også noen gode råd på veien.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om nakkeslengskader.

Snakk med barna om sykdom og problemer

Barna kan være usikre og det blir lettere for dem og forstå. De mestrer hverdagen med en nakkeskade i familien lettere, når familien er åpne med hverandre.

Ikke hold noe utenfor og svar ærlig på det de spør om. Det gir dem trygghet.

Noen barn blir redde eller sinte, mens andre opplever ensomhet eller skammer seg.
Noen blir urolige og aktive, noen blir stille og ekstra hjelpsomme, mens andre søker seg bort fra det som skjer. De minste barna kan bli urolige, ekstra oppmerksomhetssøkende eller gi opp å få kontakt med foreldre. (Kilde: Helse Norge)

Som pårørende av en voksen med nakkeskade blir barna ofte påvirket. De hjelper mer til hjemme, har flere oppgaver og føler ansvar. Mange føler en plikt for å være tilstede, fordi de er bekymret for den skadde. Dette gir dem en annen oppvekst.

Barna ønsker ikke dette ansvaret.

Se også :
Når barn og unge er pårørende – pårørendesenteret
Barn og unge med fysisk sykdom i familien – Helse Norge

påvirkes barn av nakkeskade
Barna tar ansvar
12 Hvordan påvirkes barna av din nakkeskade?

Du finner oss på www.lfn.no

12. Hvordan påvirkes barn av din nakkeskade? Read More »

11. Kan barn få nakkeskade?

Fastlege Ketil Hagerup forteller om hvordan barn og ungdommer kan få nakkeskade, prognose og hvordan du oppdager at noe feiler dem. May Veronika fikk nakkeskade som barn og slet helt opp i voksen alder, fordi ingen tok det på alvor.

Her får du også våre beste tips om forebygging av nakkesleng hos barn og unge!

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om nakkeslengskader.

Ungdom og barn er gjerne litt mer uforsiktig i sin adferd. Dette øker risikoen for å få nakkeskade.
Risikoadferd er mer utbredt hos barn og unge.
De driver med aktiviteter som trampoline, klatring, snowboard, ski, fotball osv
Dersom du har du mistanke om nakkeskade hos barn bør du søke lege så raskt som mulig.

Barn og unge kan oppleve redusert livskvalitet. De kan ikke følge sine jevnaldrende i lek og på skole. De ser ikke sammenhengen med smertene i kroppen mot en nakkeskade. Og de forstår ikke hvorfor kroppen ikke fungerer slik som før.

kan barn få nakkeskade
Barn kan få nakkeskade.

Hvis du har et barn du mistenker ha en skade bør du være oppmerksom på endringer i funksjonsnivået. Utfordringer er at barnet kan uttrykket ting på en annen måte; som konsentrasjonsvansker, irritabilitet og søvnproblem. De kan bli innesluttet fordi de ikke klarer å prestere som sine jevnaldrende, eller kanskje de sliter med skolearbeidet . Dette har de problemer med å fortelle. En voksen kan lettere kanalisere opplysninger om problemet.

11 Kan barn få nakkeskade?

Du finner oss på www.lfn.no

11. Kan barn få nakkeskade? Read More »

10. Hvordan sikre at dine symptomer og behov blir forstått av legen ?

Nakkeskadde har ofte mange symptomer og problemer etter nakkeslengskaden. LFNs huskeliste er nyttig for legen for å med seg alt. Da kan hen hjelpe deg å prioritere hva som er viktigst for deg, begynne i riktig ende og lage en god og dekkende henvisning til videre undersøkelser, diagnostisering, behandling og rehabilitering.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om hvordan en kan sikre seg god rehabilitering.

Hvis du blir man nakkeskadd, er det mange symptomer og problemer som kan dukke opp. Det kan være smerter i nakke, stivhet, nummenhet øresus, synsproblemer, balanseforstyrrelser. etc. Les mer om det her.

Når man skal til legen er det lett å glemme og fortelle alle symptomer man har. For å sikre at dine symptomer og behov blir forstått , er det lurt å bruke LFN’s huskeliste som sikrer at legen oppfatter alle dine symptomer. Da kan vedkommende hjelpe deg å prioritere hva som er viktigst for deg og kan begynne i riktig ende og lage en god, dekkende henvisning til videre undersøkelser, diagnostisering, behandling og rehabilitering.

Skriv ut huskelisten og ta den med deg til legen.

LFN's huskeliste sikrer at legen oppfatter alle dine symptomer
Ha med huskeliste til legen.
10 Hvordan sikre at dine symptomer og behov blir forstått etter nakkesleng?

Du finner oss på www.lfn.no

10. Hvordan sikre at dine symptomer og behov blir forstått av legen ? Read More »

9. Ta grep selv for å sikre rehabilitering

Hva kan du gjøre selv for å få rehabilitering etter en nakkeskade? Mange nakkeskadde blir kasteballer i helsesystemet. Filmen gir tips om hvordan du kan ta grep selv for å sikre god oppfølging. Hvordan kan du bistå legen for å søke om rehabilitering? Hva bør du gjøre hvis du får feil eller ingen behandling? His du ikke kommer tilbake i arbeidslivet, hvordan kan du likevel få positive og meningsfulle dager? Nakkeskadde og behandlere deler erfaringer og gir råd.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om hvordan en kan sikre seg god rehabilitering.

Mange har fått høre at det sitter bare i hodet.

Mange blir en kasteball i systemer, disse får ingen eller feil diagnose. Det er viktig å få en utredning og en diagnose så raskt som mulig.

Det er veldig viktig for en selv å vite hva man lider av. Det fører med seg mye usikkerhet uten en diagnose. Mange blir engstelige og bekymret, man klarer ikke lengre å gjøre det man kunne før. Det blir en sorgreaksjon.

Dersom man får hjelp til den fysiske smerten blir hverdagen bedre og en får en bedre funksjon. Derfor er det viktig å være åpen

Hva kan du gjøre selv for å få rehabilitering etter en nakkeskade?
Ta kontakt med en likeperson i LFN for å få tips og råd.
Behandlingen må skreddersys for den enkelte person. Får hjelp av legen din til å finne dette ut.

Hva kan nakkeskadde gjøre selv
Hva kan jeg gjøre?

Skjemaet huskeliste til legen finner du her:

Hvilken type helsepersonell har henvisningsrett for muskel – og skjelllettplager?

09 Ta grep selv for å sikre rehabilitering

Du finner oss på www.lfn.no

9. Ta grep selv for å sikre rehabilitering Read More »