helsepersonell

HELSEPERSONELL HAR HENVISNINGSRETT FOR MUSKEL- OG SKJELLETPAGER

Hvilken type helsepersonell har henvisningsrett for muskel- og skjelettplager?

Mange pasienter er ikke kjent med at manuellterapeuter og kiropraktorer har lignende fullmakter som legene på muskel- og skjelettområdet, og at de har kompetanse til selvstendig diagnostisering.

De kan henvise til bildediagnostikk (som MR og røntgen), utredning og spesialisert behandling (f eks. kirurgi) i spesialisthelsetjenesten /sykehus, rehabiliteringsinstitusjon og fysioterapi.  De kan også sykmelde. Så selv om fastlegen for mange er inngangsporten til hjelp i helsevesenet, så kan du som pasient godt henvende seg først hos manuellterapeut eller kiropraktor.

Du trenger heller ikke henvisning for å gå til fysioterapeut.

VIKTIG!
Dersom du har fått nakkesleng eller nakkeskade;
gå til lege så fort som mulig. Noter ned alle symptomer og plager og få disse journalført innenfor de første 48 timer.

Helsepersonell med henvisningsrett

HELSEPERSONELL HAR HENVISNINGSRETT FOR MUSKEL- OG SKJELLETPAGER Read More »

3. Fysiske plager etter nakkeskade

Fysiske plager. Hvilke ulike fysiske symptomer kan en ha når en fått nakkeskade etter nakkesleng? Hva er fordelene og ulempene med å bruke nakkekrage? Hvor mye belastning tåler du og kan plagene komme flere dager etter anstrengelse?

Pasienter forteller om sine erfaringer. Høyt kvalifiserte leger og annet helsepersonell forklarer hvordan ting henger sammen, basert på forskning og klinisk erfaring.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om hvordan en kan sikre seg god rehabilitering.

Når du har en smertetilstand etter en nakkeskade, bruker kroppen mye energi på den smerten. Så det kan hende at søvnkvaliteten er redusert og da får man en utmattelsesopplevelse som kalles for fatigue.
Om en innser at den trøttheten og den energiløsheten faktisk er der, og så prøve å se hva du faktisk greier å gjøre – jeg bruker å si avpasse farta etter forholdene. 
En må prøve ut hva en faktisk greier. Og det er lov å presse seg litt, du kan ikke hvile deg i form. Men samtidig så må du hvile for å kunne yte. Og det å finne balansen er igjen den enkeltes vanskelig oppgave, som da gjerne må kobles sammen med behandlingen

03 Fysiske plager etter nakkeskade

Les mere på www.lfn.no

3. Fysiske plager etter nakkeskade Read More »