Uncategorized

Behandling etter nakkeskade

Eksempler på dette:
billeddiagnostikk,
tverrfaglig nakkeklinikk,
nevrolog,
kjevespesialist,
tverrfaglig smerteklinikk,
øre/nese/halslege,
øyelege,
ergoterapeut,
hodepinespesialist,
nevropsykolog,
spesialisert rehabilitering poliklinisk
eller
på rehabiliteringsinstitusjon.

For pasienter som utvikler langvarig smerte eller plager etter nakkeskade, så er det hjelp å få. Fastlege eller andre med henvisningsrett som manuellterapeaut eller kiropraktor, kan henvise videre til spesialisthelsetjenesten; her avdeling som fysikalskmedisin og rehabilitering.  Vi har tverrfaglige poliklinikker hvor en kartlegger og gjennom undersøkelser med legespesialist, fysioterapeut evt. andre fagpersoner etter behov.
Vi har smerteklinikker som også driver tverrfaglig og kartlegger. Og det som er felles for mange av de kartleggingene er å kartlegge på forhold i livet som påvirker smertetilstanden og få hjelp til å sortere hva man kan gjøre noe med og hva man ikke kan gjøre noe med, og hvordan man kan forholde seg til det som kommer.

Behandling etter nakkeskade Read More »

Bruk av nakkekrage

Behandling

Hva kan du selv gjøre?

Det er viktig at du raskt gjenopptar dine vanlige aktiviteter. Nakkeøvelser, ev. etter instruksjon av fysioterapeut, kan være en hjelp. . Det er ikke dokumentert effekt av kiropraktorbehandling, som snarere kan forverre og forlenge symptomene.
Informasjon fra : Felleskatalogen.

Bruk av nakkekrage Read More »

Hva er henvisningsrett

Den lovregulerte henvisningsretten fungerer som en portåpner fra primærhelsetjenesten og inn i spesialisthelsetjenesten. Det er derfor et annet spørsmål om du som psykologspesialist i spesialisthelsetjenesten kan henvise videre internt i helseforetaket eller innad i spesialisthelsetjenesten.

Hva er henvisningsrett Read More »