pårørende

3. Fysiske plager etter nakkeskade

Fysiske plager. Hvilke ulike fysiske symptomer kan en ha når en fått nakkeskade etter nakkesleng? Hva er fordelene og ulempene med å bruke nakkekrage? Hvor mye belastning tåler du og kan plagene komme flere dager etter anstrengelse?

Pasienter forteller om sine erfaringer. Høyt kvalifiserte leger og annet helsepersonell forklarer hvordan ting henger sammen, basert på forskning og klinisk erfaring.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om hvordan en kan sikre seg god rehabilitering.

Når du har en smertetilstand etter en nakkeskade, bruker kroppen mye energi på den smerten. Så det kan hende at søvnkvaliteten er redusert og da får man en utmattelsesopplevelse som kalles for fatigue.
Om en innser at den trøttheten og den energiløsheten faktisk er der, og så prøve å se hva du faktisk greier å gjøre – jeg bruker å si avpasse farta etter forholdene. 
En må prøve ut hva en faktisk greier. Og det er lov å presse seg litt, du kan ikke hvile deg i form. Men samtidig så må du hvile for å kunne yte. Og det å finne balansen er igjen den enkeltes vanskelig oppgave, som da gjerne må kobles sammen med behandlingen

03 Fysiske plager etter nakkeskade

Les mere på www.lfn.no

3. Fysiske plager etter nakkeskade Read More »

Om prosjektet

Om «Fra full fart til bråstopp og nakkeskade»

DAM-stiftelsen

LFN har gjennomført informasjonsprosjektet «Fra full fart til bråstopp og nakkeskade» med støtte fra Stiftelsen Dam. 
Hensikten er å gi nakkeskadde og pårørende adgang til lettfattelig og lett tilgjengelig kunnskap om sentrale problemstillinger mange sliter med etter nakkesleng, og hva man kan gjøre for å sikre egen rehabilitering.
Målet er kunnskapsbasert og kvalitetssikret informasjon om nakkeskader og muligheter for diagnostisering, behandling og rehabilitering. Fagpersoner deltar i filmene med formidling av fagkunnskap med utgangspunkt i forskning, og nakkeskadde bidrar med sine brukererfaringer.

Gjennom filmer hvor noen nakkeskadde formidler sine erfaringer, får andre nakkeskadde opplevelsen av å ikke være alene, i tillegg til nyttige og praktiske råd om hvordan man selv kan ta grep om veien videre.

Gjennomføring av prosjektet

En prosjektgruppe har satt rammene, styrt prosjektet og sikret kvalitet og gjennomføring. Den besto i tillegg til prosjektleder Hjørdis Dahle (tidl. leder i LFN og med utdannelse innen arbeidspsykologi og organisasjon) av: Cathrine Nøttingnes (rådgiver/fysioterapeut M.Sc, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest), May Veronika Storvik (apotekstekniker, LFN Bodø/Nordland og hovedstyret), Ellen Trondsen (seniorrådgiver i Norges Handikapforbund), og Suzanne Schønkopf (M.Sc., produsent i kommunikasjonsselskapet Bravissimo). Alle LFNs representanter er selv nakkeskadde.

Medlemmer i LFN har bidratt med innspill om behov, problemer og erfaringer som nakkeskadde har. De har også evaluert filmene underveis.

Følgende fagpersoner har bidratt som deltagere og/eller med kvalitetssikring av filmene:

 • Cathrine Nøttingnes, fysioterapeut, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest, Rehabiliteringsklinikken i Helse Bergen
 • Mari Kalland Knapstad, fysioterapeut og Phd, Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for vestibulære sykdommer, 1.amanuensis ved Høgskulen på Vestlandet
 • Borrik Schiødt, seniorpsykologspesialist ved Smerteklinikken, Haukeland universitetssykehus
 • Kjetil Hagerup, fastlege, Helsetorget, Bergen
 • Peter Malmqvist, fastlege, Knarvik Legekontor, Isdalstø
 • Eirik Vikane, avdelingsoverlege ved rehabiliteringsklinikken, Haukeland universitetssykehus og 1. amanuensis ved Universitetet i Bergen
 • Kjartan Vibe Fersum, 1. amanuensis ved Universitetet i Bergen og fysioterapeut og manuell terapeut ved Helse i Centrum, Bergen
 • Vibeke Herberg Kjær, Psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi, Kjær Psykologtjenester, Oslo, og Steg Psykologer DA

Nakkekadde og pårørende som deltar i filmene

Nina Nordheim, Viggo Sørensen, Hanne Fjeldheim, May Veronika Storvik, Sofie Nordheim Jarlodd, Gaute Bjørge, Jane Anita Jensen, og andre frivillige i LFN.

Filmproduksjon

Kommunikasjonsselskapet Bravissimo AS ved Suzanne Schønkopf har produsert filmene og koordinert produksjonen av informasjonsmateriale og spredningen.

Undertekster

Filmene er undertekstet. Undertekst vises slik seeren har satt opp på sin YouTube og Facebook.

Musikk – kreditering

Thinking Of You by Ron Gelinas Chillout Lounge

https://open.spotify.com/artist/03JYfsI9Ke7JFuxHD239m2
Music promoted by https://www.free-stock-music.com

Øvrig musikk er klarert produksjonsmusikk.

Ekstern arkivvideo og arkivbilder – kreditering

 • A-TV (Wikimedia Commons, CC BY 3.0)
 • Osmosis (Wikimedia Commons, CC-BY-SA 4.0)
 • J L (Youtube)
 • Jdmazn11 (Youtube)
 • Tibor Wegh (Wikimedia Commons)
 • Private bilder fra deltagerne i filmene

For mere informasjon om prosjektet kontakt

Landsforeningen for nakkeskadde (LFN), Postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo

Tlf. 24 10 24 00

lfn.hovedstyret@gmail.com

Om prosjektet Read More »