HELSEPERSONELL HAR HENVISNINGSRETT FOR MUSKEL- OG SKJELLETPAGER

Hvilken type helsepersonell har henvisningsrett for muskel- og skjelettplager?

Mange pasienter er ikke kjent med at manuellterapeuter og kiropraktorer har lignende fullmakter som legene på muskel- og skjelettområdet, og at de har kompetanse til selvstendig diagnostisering.

De kan henvise til bildediagnostikk (som MR og røntgen), utredning og spesialisert behandling (f eks. kirurgi) i spesialisthelsetjenesten /sykehus, rehabiliteringsinstitusjon og fysioterapi.  De kan også sykmelde. Så selv om fastlegen for mange er inngangsporten til hjelp i helsevesenet, så kan du som pasient godt henvende seg først hos manuellterapeut eller kiropraktor.

Du trenger heller ikke henvisning for å gå til fysioterapeut.

VIKTIG!
Dersom du har fått nakkesleng eller nakkeskade;
gå til lege så fort som mulig. Noter ned alle symptomer og plager og få disse journalført innenfor de første 48 timer.

Helsepersonell med henvisningsrett

HELSEPERSONELL HAR HENVISNINGSRETT FOR MUSKEL- OG SKJELLETPAGER Read More »