LFN

symptomer med nakkeskade

 • Smerter i nakken, skuldrene, armene, virvlene i brystet, brystkassen, korsryggen, bekken og bein…..
 • Stivhet i nakken…
 • Hodepine / Hodesmerter…..
 • Migrene….
 • Kjeveleddsmerter (tyggesmerter)….
 • Smerter i øret, i eller bak øyet og i ansiktet….
 • Nummenhet, stikksmerter og unormale følelser i armene, hender, fingre og ansikt….
 • Svakhet i nakken, armene og hendene….
 • Klossethet….
 • Klump i halsen, Svimmelhet….
 • Balanseforstyrrelser, balanseproblemer i mørket eller i ujevnt terreng….
 • Illebefinnende og brekninger….
 • Besvimelser….
 • Subjektiv hørselsvekkelse, endret lydoppfatning….
 • Episoder med svikt i beinene
 • . Blackout-episoder….
 • Ekstrem trøtthet…
 • Søvnforstyrrelser…
 • Forstyrrelser av det autonome nervesystem, tåkesyn, fokuserings-problemer, unormal eller uregelmessig svetting, forstyrret temperatur-regulering….
 • Uregelmessig hjerterytme…
 • Varierende blodtrykk ( har ikke vært kontrollert)…
 • Svelgeproblemer….
 • Stemmeproblemer.  Forstyrret propriocepotion ( jster ting, snubler, klarer ikke  presisjonsarbeid, problemer med å spille instrumenter ) …..
 • Irritabilitet.  Dobbeltsyn…
 • Konsentrasjonsvansker….
 • Hukommelsessvikt / hukommelsesproblemer.  Depresjon….
 • Svekket libido…
 • Problemer med å lære noe nytt.  Svekket kognitive evner…
 • Mareritt…
 • Problemer rundt planlegging.  Vansker med å finne ord.
 • Ømfintlighet rundt væromslag, statisk belastning, kulde og stress….

symptomer med nakkeskade Read More »

HELSEPERSONELL HAR HENVISNINGSRETT FOR MUSKEL- OG SKJELLETPAGER

Hvilken type helsepersonell har henvisningsrett for muskel- og skjelettplager?

Mange pasienter er ikke kjent med at manuellterapeuter og kiropraktorer har lignende fullmakter som legene på muskel- og skjelettområdet, og at de har kompetanse til selvstendig diagnostisering.

De kan henvise til bildediagnostikk (som MR og røntgen), utredning og spesialisert behandling (f eks. kirurgi) i spesialisthelsetjenesten /sykehus, rehabiliteringsinstitusjon og fysioterapi.  De kan også sykmelde. Så selv om fastlegen for mange er inngangsporten til hjelp i helsevesenet, så kan du som pasient godt henvende seg først hos manuellterapeut eller kiropraktor.

Du trenger heller ikke henvisning for å gå til fysioterapeut.

VIKTIG!
Dersom du har fått nakkesleng eller nakkeskade;
gå til lege så fort som mulig. Noter ned alle symptomer og plager og få disse journalført innenfor de første 48 timer.

Helsepersonell med henvisningsrett

HELSEPERSONELL HAR HENVISNINGSRETT FOR MUSKEL- OG SKJELLETPAGER Read More »

Hvis uhellet skulle være ute

SKal se hva som skjer med dette.

Hvis uhellet skulle være ute

 1. Hold deg i ro etter ulykken – føl på kroppen og noter deg endringer.   Bevegelser må være uten belastninger.
 2.  Oppsøk lege så fort som mulig. Noter ned alle symptomer og plager og få disse journalført innenfor de første 72 timer.
 3. Husk å sende melding til forsikringsselskapet om mulig personskade
 4. Meld personskade til politiet og dokumenter på best mulig måte.
 5. God støtte under nakken ved hvile.
 6. Se på www.lfn.no under fanen lokalforeninger for å finne lokallag/kontaktperson i nærområdet

Har du nakkeskade, kan vi hjelpe deg.

Hvis uhellet skulle være ute Read More »