4. Behandling og rehabilitering av fysiske problemer

Hva finnes av behandling og rehabilitering av fysiske problemer etter nakkesleng og nakkeskade? Hva er forskjellen på ulike typer behandlere og hva skal du velge? Når skal en begynne med øvelser, og hva gjør en om det gjør vondt under behandling og øvelser, eller etter? Fastlege Ketil Hagerup gjør rede for dette sammen med fysioterapeut/manuellterapeut Kjartan Vibe Fersum.

Overlege Eirik Vikane ved Rehabiliteringsklinikken og psykologspesialist Borrik Schjødt, begge ved Haukeland universitetssykehus snakker om fysisk aktivitet og hvordan en skal innrette seg i hverdagen for å leve med de plager en har, f eks hvis behandlingen ikke hjelper eller det tar lang tid å få effekt.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om hvordan en kan sikre seg god rehabilitering.

Hvordan går man frem.

Dersom det er funn av undersøkelser som er gjort på fastlegekontoret, bør man bli henvist aktuelle spesialister for å få den oppfølgingen anses som viktig og nødvendig for en videre rehabilitering og behandling.

Liste over behandlere finner du her.

Rett etter skade er det viktig å komme i gang tidlig med lett aktivitet og gradvis øke. Også viser det seg at de som kommer i gang med aktivitet, gjerne kombinert med lette nakkeøvelser så kommer deg fleste seg mye raskere. Med forskningen pr. i dag så er ikke det slik at den ene type nakkeøvelse er bedre enn den andre, men det viktigste er faktisk å kunne og prøve og tilnærme å bruke nakken normalt, til tross for at en gjerne har store akutte plager. 

behandling og rehabilitering av fysiske problemer
Trening med terapimaster

Operasjon vil jo være siste utvei. Da skal alt være prøvd. Operasjon er ikke løsningen på alt. Det vil alltid ved kirurgiske inngrep være en risiko og ingen kan garantere at en blir bedre eller bra.

04 Behandling og rehabilitering av fysiske problemer

Du finner oss på www.lfn.no

4. Behandling og rehabilitering av fysiske problemer Read More »