nakkeskade

1.  Fra full fart til bråstopp og nakkeskade

Flere nakkeskadde forteller om sine problemer etter nakkeskade. Fastlege Kjetil Hagerup forklarer hva nakkesleng er og gir råd om hva du bør gjøre umiddelbart etter at du har fått nakkesleng – selv om du ikke har smerter akkurat nå.

Du får også tips om hvordan du kan sikre deg god rehabilitering og hvordan du kan få en bedre hverdag selv om det kan være tungt.

Denne Intro-filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om hvordan en kan sikre seg god rehabiliterin

 1. Hold deg i ro etter ulykken – føl på kroppen og noter deg endringer.   Bevegelser må være uten belastninger.
 2.  Oppsøk lege så fort som mulig. Noter ned alle symptomer og plager og få disse journalført innenfor de første 48 timer.
 3. Husk å sende melding til forsikringsselskapet om mulig personskade
 4. Meld personskade til politiet og dokumenter på best mulig måte.
 5. God støtte under nakken ved hvile.
 6.  Se på www.lfn.no under fanen lokalforeninger for å finne lokallag/kontaktperson i nærområdet

Har du nakkeskade, kan vi hjelpe deg.

Landsforeningen for nakkeskadde er en interesseorganisasjon etablert og ledet av tidligere skadde.

Vår målsetting er å hjelpe nakkeskadde medlemmer til å komme tilbake til et så fullverdig liv som mulig.

Hvilken type helsepersonell har henvisningsrett for muskel – og skjelllettplager?

01 Fra full fart til bråstopp og nakkeskade

Du finner oss på www.lfn.no

1.  Fra full fart til bråstopp og nakkeskade Read More »

Hvis uhellet skulle være ute

SKal se hva som skjer med dette.

Hvis uhellet skulle være ute

 1. Hold deg i ro etter ulykken – føl på kroppen og noter deg endringer.   Bevegelser må være uten belastninger.
 2.  Oppsøk lege så fort som mulig. Noter ned alle symptomer og plager og få disse journalført innenfor de første 72 timer.
 3. Husk å sende melding til forsikringsselskapet om mulig personskade
 4. Meld personskade til politiet og dokumenter på best mulig måte.
 5. God støtte under nakken ved hvile.
 6. Se på www.lfn.no under fanen lokalforeninger for å finne lokallag/kontaktperson i nærområdet

Har du nakkeskade, kan vi hjelpe deg.

Hvis uhellet skulle være ute Read More »