Hvis uhellet skulle være ute

SKal se hva som skjer med dette.

Hvis uhellet skulle være ute

  1. Hold deg i ro etter ulykken – føl på kroppen og noter deg endringer.   Bevegelser må være uten belastninger.
  2.  Oppsøk lege så fort som mulig. Noter ned alle symptomer og plager og få disse journalført innenfor de første 72 timer.
  3. Husk å sende melding til forsikringsselskapet om mulig personskade
  4. Meld personskade til politiet og dokumenter på best mulig måte.
  5. God støtte under nakken ved hvile.
  6. Se på www.lfn.no under fanen lokalforeninger for å finne lokallag/kontaktperson i nærområdet

Har du nakkeskade, kan vi hjelpe deg.

Hvis uhellet skulle være ute Read More »