11. Kan barn få nakkeskade?

Fastlege Ketil Hagerup forteller om hvordan barn og ungdommer kan få nakkeskade, prognose og hvordan du oppdager at noe feiler dem. May Veronika fikk nakkeskade som barn og slet helt opp i voksen alder, fordi ingen tok det på alvor.

Her får du også våre beste tips om forebygging av nakkesleng hos barn og unge!

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om nakkeslengskader.

Ungdom og barn er gjerne litt mer uforsiktig i sin adferd. Dette øker risikoen for å få nakkeskade.
Risikoadferd er mer utbredt hos barn og unge.
De driver med aktiviteter som trampoline, klatring, snowboard, ski, fotball osv
Dersom du har du mistanke om nakkeskade hos barn bør du søke lege så raskt som mulig.

Barn og unge kan oppleve redusert livskvalitet. De kan ikke følge sine jevnaldrende i lek og på skole. De ser ikke sammenhengen med smertene i kroppen mot en nakkeskade. Og de forstår ikke hvorfor kroppen ikke fungerer slik som før.

kan barn få nakkeskade
Barn kan få nakkeskade.

Hvis du har et barn du mistenker ha en skade bør du være oppmerksom på endringer i funksjonsnivået. Utfordringer er at barnet kan uttrykket ting på en annen måte; som konsentrasjonsvansker, irritabilitet og søvnproblem. De kan bli innesluttet fordi de ikke klarer å prestere som sine jevnaldrende, eller kanskje de sliter med skolearbeidet . Dette har de problemer med å fortelle. En voksen kan lettere kanalisere opplysninger om problemet.

11 Kan barn få nakkeskade?

Du finner oss på www.lfn.no

11. Kan barn få nakkeskade? Read More »