5. Utfordringer med syn, hørsel og kognisjon

Kognisjon.: Nakkeskadde pasienter forteller om de problem de har med syn, hørsel, konsentrasjon, hukommelse m.v. de har etter nakkesleng og nakkeskade.

Fastlege Ketil Hagerup forteller hva som finnes av behandling og rehabilitering av slike problemer og hvor en kan få hjelp. Noen nakkeskadde deler sine erfaringer om hvordan de håndterer slike utfordringer i hverdagen. Og praktiske metoder og hjelpemidler de bruker for å greie seg bedre og trene seg opp.

Denne filmen retter seg blant annet til nakkeskadde, pårørende og helsepersonell som vil vite mer om hvordan en kan sikre seg god rehabilitering.

Fastlegen er inngangsporten for rehabilitering, og hjelp i systemet. Ta en aktiv rolle, og fortell hvilke symptomer og hvilke plager du har. Trenger du litt støtte, så ta med deg en pårørende på legebesøk. For å hjelpe fastlegen til å forstå hele bildet, så kan du bruke LFN sin huskeliste, og der kan du krysse av det som passer for deg. Hvilke symptomer du har på den listen.

Å gå med konstante smerter gjør en sliten og trøtt. Man mister energien og sover dårlig.

Mange får konsentrasjonsvansker. Det går et signal fra nakken opp mot hjernen som påvirker sanser som syn, smak, lukt og hørsel.

Kognisjon handler om hjernens evne til å motta, bearbeide og uttrykke informasjon. Kognitive problemer omfatter blant annet vanskeligheter med å lære, huske, planlegge og organisere aktivitet, problemer med å oppfatte tid og forstå ord. Hjelpemidler kan bedre situasjonen for mange.
( Kilde NAV)

Fatigue etter smerter: Hvordan utmattelse kan forstås av Norsk forening for kognitiv terapi.

Utfordringer med syn  hørsel og kognisjon
05 Utfordringer med syn, hørsel og kognisjon etter nakkesleng og nakkeskade

Du finner oss på www.lfn.no

5. Utfordringer med syn, hørsel og kognisjon Read More »